گروه های پژوهشی
 
بايسته‌ها و موضوعات پژوهشي گروه قرآن و حديث
۱۰ مرداد ۱۳۸۸ ۱۱:۳۵
بايسته‌ها و موضوعات پژوهشي گروه كلام و عرفان
۸ مرداد ۱۳۸۸ ۱۵:۵۸
بايسته‌ها و موضوعات پژوهشي گروه تاريخ
۷ مرداد ۱۳۸۸ ۱۵:۵۶
بايسته‌ها و موضوعات پژوهشي گروه علوم تربيتي و روان‌شناسي
۶ مرداد ۱۳۸۸ ۱۱:۴۲
بايسته‌ها و موضوعات پژوهشي گروه جامعه‌شناسي
۵ مرداد ۱۳۸۸ ۱۵:۵۰
بايسته‌ها و موضوعات پژوهشي گروه حقوق و سياست
۴ مرداد ۱۳۸۸ ۱۱:۴۱
بايسته‌ها و موضوعات پژوهشي گروه فرقه‌هاي انحرافي
۳ مرداد ۱۳۸۸ ۱۵:۳۵