تاریخ انتشاردوشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۵۴
کد مطلب : ۱۶
۰
plusresetminus
آشنایی با معاونت پژوهش

آشنایی با معاونت پژوهش

اندیشۀ مهدویت باوری اصیل و فراگیر در کلِ اعتقادات اسلامی است، که با اندیشۀ نجات و منجی موعود در گسترۀ ادیان جهان در پیوند است. این اندیشه اگر به درستی تبیین گردد، می¬تواند فرصتی عظیم برای طرح آموزه¬ها و آرمان¬های بلند اسلام در جهان فراهم آورد، و زمینه¬ای فراخ برای همگرایی و گفتمان پیروان مذاهب اسلامی و ادیان بزرگ عالم بگستراند. ابعاد اندیشۀ مهدویت چنان گسترده است که رسیدگی به همۀ آن هرگز از عهده افراد بر نمی¬آید، بلکه مستلزم پژوهش¬های گروهی و درازمدت است. اشتمال بر ابعاد قرآنی، حدیثی، کلامی، عرفانی، تربیتی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی، جامعه¬شناختی، تاریخی و دین شناختی اندیشۀ مهدویت را مستحق پژوهشی گسترده و علمی ساخته است. مهدویت از هر یک از این ابعاد که کاویده شود موضوعات و مسایل پر دامنه¬ای را بر می¬انگیزد که بررسی آنها تنها تأمین کنندۀ پاسخ عالمانه به شبهات نظری در این عرصه است بلکه پیش از آن فراهم آورنده سامانه¬ای از نظریه¬ها و اندیشه¬های درهم تنیده در مباحث مربوط به دین و آیندۀ بشریت، فلسفۀ تاریخ، معنای زندگی، جهانی¬سازی، بحران معنویت، و دیگر موضوعات زنده و مطرح در زمانۀ ما خواهد بود. بر این پایه، معاونت پژوهشی پژوهشکدۀ مهدویت کار خود را از تاریخ 15/10/83 با پی¬ریزی گروه¬های تخصصی متناسب با ابعاد گوناگون این اندیشه، آغاز کرد و بر آن است تا با رویکردی عالمانه و برنامه¬ای فراگیر و دراز مدت زمینۀ پیمودن این عرصۀ پر اهمیت را برای پژوهندگان فراهم آورده و ثمرات این پویش¬ها و کاوش¬ها را در اختیار جامعه قرار دهد.
آشنایی با معاونت پژوهش
آشنایی با معاونت پژوهش

بسمه تعالی
نمایه ای از معاونت پژوهش
مقدمه
اندیشۀ مهدویت باوری اصیل و فراگیر در کلِ اعتقادات اسلامی است، که با اندیشۀ نجات و منجی موعود در گسترۀ ادیان جهان در پیوند است. این اندیشه اگر به درستی تبیین گردد، می¬تواند فرصتی عظیم برای طرح آموزه¬ها و آرمان¬های بلند اسلام در جهان فراهم آورد، و زمینه¬ای فراخ برای همگرایی و گفتمان پیروان مذاهب اسلامی و ادیان بزرگ عالم بگستراند.
ابعاد اندیشۀ مهدویت چنان گسترده است که رسیدگی به همۀ آن هرگز از عهده افراد بر نمی¬آید، بلکه مستلزم پژوهش¬های گروهی و درازمدت است. اشتمال بر ابعاد قرآنی، حدیثی، کلامی، عرفانی، تربیتی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی، جامعه¬شناختی، تاریخی و دین شناختی اندیشۀ مهدویت را مستحق پژوهشی گسترده و علمی ساخته است. مهدویت از هر یک از این ابعاد که کاویده شود موضوعات و مسایل پر دامنه¬ای را بر می¬انگیزد که بررسی آنها تنها تأمین کنندۀ پاسخ عالمانه به شبهات نظری در این عرصه است بلکه پیش از آن فراهم آورنده سامانه¬ای از نظریه¬ها و اندیشه¬های درهم تنیده در مباحث مربوط به دین و آیندۀ بشریت، فلسفۀ تاریخ، معنای زندگی، جهانی¬سازی، بحران معنویت، و دیگر موضوعات زنده و مطرح در زمانۀ ما خواهد بود.
بر این پایه، معاونت پژوهشی پژوهشکدۀ مهدویت کار خود را از تاریخ 15/10/83 با پی¬ریزی گروه¬های تخصصی متناسب با ابعاد گوناگون این اندیشه، آغاز کرد و بر آن است تا با رویکردی عالمانه و برنامه¬ای فراگیر و دراز مدت زمینۀ پیمودن این عرصۀ پر اهمیت را برای پژوهندگان فراهم آورده و ثمرات این پویش¬ها و کاوش¬ها را در اختیار جامعه قرار دهد.
اهداف
1. شناسایی و معرفی موضوعات و مسایل و عرصه¬های پژوهش در باب مهدویت
2. تولید علم و انجام پژوهش¬های بنیادین و کاربردی در عرصه¬ها و موضوعات و مسایل مربوط به مهدویت
3. فراهم آوردن زمینه¬های علمی تربیت نیروی متخصص در ابعاد مختلف اندیشۀ مهدویت
4. تبیین نظام نظری اندیشۀ مهدویت (مبانی و بناها)
5. زدودن ابهام¬ها و رفع شبهات و پاسخ عالمانه و درخور به پرسش¬های مربوط به اندیشه مهدویت
6. کشف و تبیین ابعاد مغفول مانده و پاسخ به پرسش¬های جدید در باب مهدویت و موعودباوری
7. کشف و تبیین امکانات و فرصت¬هایی که اندیشۀ مهدویت برای رشد و توسعۀ آرمان¬های معنوی و اجتماعی اسلام با خود دارد
8. شناسایی و معرفی آسیب‌ها و تهدیدات پیش روی اندیشه مهدی باوری و ارائه راه‌کار مناسب مقابله با آن

این معاونت با بهره‌گیری از واحدهای پرسش و پاسخ و کتابخانه، و با شناسایی موضوعات قابل پژوهش و جذب پژوهش‌گران و...، به تحقق این اهداف کمک می‌کند.
وظایف
1. تولید و انتشار کتاب¬های تخصصی و نیمه تخصصی در زمینۀ مهدویت و موعودباوری
2. تولید مقاله، شامل مقالات تخصصی، نیمه تخصصی و اطلاع¬رسانی (قابل عرضه در نشریات، مجموعه مقالات و اینترنت)
3. مساله شناسی و موضوع¬شناسی در زمینۀ مهدویت و موعودباوری
4. تدوین برنامۀ پژوهشی و تنظیم طرح¬واره¬ها و طرح¬های پژوهشی
5. برگزاری سلسله نشست های علمی و تخصصی
6. تهیه مواد و مطالب علمی برای برنامه¬های صوتی و تصویری در زمینۀ مهدویت و موعودباوری
7. تهیه مواد و مطالب علمی برای ارائه بر روی سایت اینترنتی
8. اعزام مبلغ وکارشناس مهدوی به نقاط مختلف کشور و خارج کشور

ساختار معاونت پژوهشي
1ـ تشکيلات
معاونت پژوهشي پژوهشکده مهدويت داراي ارکان سازماني زير است:
1) معاون پژوهشي
2) شوراي پژوهشي
3) مدير پژوهشي

2ـ شرح وظايف
1ـ معاون پژوهشي
1ـ1ـ نحوه انتخاب: معاون پژوهشي با حکم رياست پژوهشکده انتخاب مي‌شود.
2ـ1ـ وظايف:
1ـ2ـ1ـ نظارت بر تدوين برنامه کوتاه مدت و بلند مدت پژوهشي پژوهشکده و تعيين اولويت¬ها با کمک مديران گروه¬ و دفتر پژوهش و ارائه آن به شوراي پژوهشي
2ـ2ـ1ـ برآورد امکانات مورد نياز فيزيکي، انساني و مالي و ارائه آن به مسؤول پژوهشكده
3ـ2ـ1ـ نظارت بر گردش کار بخش¬هاي مختلف پژوهش
4ـ2ـ1ـ انتخاب مديران گروه¬هاي پژوهشي و مدير خدمات پژوهش
5ـ2ـ1ـ تعيين کميته تخصصي طرح¬هاي پژوهشي، با پيشنهاد مدير گروه و تأييد مدير پژوهشي
6ـ2ـ1ـ پي¬گيري مصوبات شوراي پژوهشي و عملياتي كردن آن‌ها
7ـ2ـ1ـ ارتباط و هماهنگي با مسؤول و ديگر بخش‌هاي پژوهشكده
8ـ 2ـ1ـ نظارت بر پذيرش کليه نيروهاي معاونت پژوهشي اعم از نيروهاي پژوهشي و اداري
9ـ2ـ1ـ تعيين ميزان حق¬الزحمه پژوهشگران و مبلغ قراردادهاي پژوهشي با پيشنهاد مدير پژوهش
2ـ شوراي پژوهشي
1ـ2ـ اعضاء: معاون پژوهشي، مدير پژوهش (به عنوان دبير شورا)، و همه مديران گروه¬ها
2ـ2ـ رئيس شورا: معاون پژوهشي رياست شوراي پژوهشي را بر عهده خواهد داشت.
3ـ2ـ وظايف:
1ـ3ـ2ـ پيشنهاد سياست¬‌هاي کلان معاونت پژوهشي
2ـ3ـ2ـ تعيين اولويت¬هاي پژوهشي
3ـ3ـ2ـ بررسي و تصويب طرح¬هاي پژوهشي
3ـ مدير پژوهش
1ـ3ـ نحوه انتخاب: مدير پژوهش با حکم معاون پژوهشي انتخاب مي‌شود
2ـ3ـ وظايف:
1ـ2ـ3ـ نظارت بر تنظيم فعاليت¬ها و گردش کار طرح¬ها از مرحله تدوين در گروه تا تصويب در شوراي پژوهشي و کميته تخصصي
2ـ2ـ3ـ همکاري با مديران گروه¬ها در تدوين طرح تحقيق گروه¬ها و تعيين اولويت¬هاي پژوهشي و ارائه آن به معاون پژوهشي
3ـ2ـ3ـ تدوين برنامه زمان¬بندي طرح¬هاي پژوهشي از جهت تطبيق آنها بر طرح اوليه و پي گيري آن
4ـ2ـ3ـ تهيه و تنظيم پرونده جهت طرح¬هاي پژوهشي در دست اجرا و ثبت اطلاعاتي از قبيل ساعات کار ماهانه، زمان تحويل گزارشات، ميزان پرداخت و...
5 ـ2ـ3ـ پيگيري تشکيل جلسات شوراي پژوهشي، کميته تخصصي و ساير جلسات علمي در معاونت پژوهشي و ارائه گزارش آنها به معاونت پژوهشي
6ـ2ـ3ـ تهيه گزارش فصلي و سالانه از فعاليت¬هاي پژوهشي پژوهشکده
7ـ3ـ3ـ ايجاد بانک اطلاعات و کتابخانه تخصصي پژوهشکده

واحد پژوهش دارای یازده گروه پژوهشی می باشد که عبارتند از :
1ـ گروه قرآن، حدیث و ادعیه
2ـ گروه کلام و فلسفه، عرفان و اخلاق
3ـ گروه حقوق و سیاست
4ـ گروه تاریخ
5ـ گروه جامعه¬شناسی
6ـ گروه روان¬شناسی
7- گروه علوم تربیتی
8ـ گروه ادیان و مذاهب
9ـ گروه فرقه¬های انحرافی
10- گروه هنر
11- آینده پژوهی
خروجی معاونت پژوهش
1. تهیه جزوه‌‌ای توسط هر گروه پژوهشی شامل اهداف و برنامه‌های پژوهشی آن گروه و ریز موضوعاتی که باید در مورد آن تحقیق شود. این ریز موضوعات هر گرایش در اختیار محققانی که برای نوشتن مقاله یا پایان نامه مراجعه می‌کنند قرار می‌گیرد.
2. تاکنون به همت پژوهشگران بیش از دویست مقاله نوشته شده یا در دست آماده سازی است و حدود نیمی از آنها در 12 شماره از مجله علمی پژوهشی «مشرق موعود» چاپ شده است.
3. یازده عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف اعتقادی، ادیان، تاریخی، سیاسی، ادبی و هنری با روی کرد مهدوی از چاپ خارج شده و چهار کتاب دیگر در حال آماده سازی برای چاپ است.
4. علاوه بر مجله علمی پژوهشی «مشرق موعود» معاونت پژوهش در حال آماده کردن مجله علمی تخصصی دیگری است.

https://ayandehroshan.ir/vdcc8.qs22bqeaal.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما